విన్నపం

శ్రీ రామ నవమి ఉత్సవాలను జయప్రదం చేసిన భక్తులకు అభినందనలు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: .

సీతారాముల కళ్యాణ పత్రిక కోసం క్లిక్ చేయండి

ఆలయ చరిత్ర

శ్లోకాలు

ఓం గణేశాయ నమః ఓం నమః శివాయ శ్రీ మాత్రే నమః జై శ్రీ రాం ఓం నమో వెంకటేశాయ
గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్శివ పంచాక్షరి స్తోత్రమ్శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రమ్శ్రీ రామ పంచ రత్న స్తోత్రమ్శ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళశాసనమ్
గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళిశివాష్టకమ్శ్రీ దుర్గా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్రామ రక్షా స్త్రోత్రంశ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్
శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నమ్లింగాష్టకమ్దుర్గా సూక్తమ్శ్రీ రామ అష్టోత్తర నామావళిశ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠంబిల్వాష్టకమ్సౌందర్య లహరిశ్రీ రామ మంగళాశసనమ్శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రమ్
శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్దాశరథీ శతకమ్గోవింద నామావళి
శ్రీ రుద్రం చమకమ్శ్రీ దుర్గా అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి
శ్రీ రుద్రం నమకమ్కనక ధారా స్తోత్రమ్శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రమ్
శివ అష్టోత్తర శత నామావళిశ్రీ మహా లక్ష్మీ అష్టోత్తర శత నామావళి
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్సరస్వతీ స్తోత్రమ్
శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్సరస్వతి అష్టోత్తర శత నామావళి

Photos

Temple

IMG_14-min
IMG_6666-min
IMG_6660-min
IMG_6663-min
IMG_6636-min
IMG_6633-min
IMG_6631-min
IMG_15-min
IMG_6587-min
IMG_16-min
IMG_6601-min
IMG_6629-min
IMG_6596-min
IMG_12-min
IMG_10-min
IMG_2-min
IMG_8-min
IMG_6670-min
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

ధ్యానమ్ / శ్లోకాలు

షిర్డీ సాయి నాద్ మహారాజ్ కి జై జై హనుమ నిత్య పారాయణ శ్లోకాలు నవ గ్రహ స్తోత్రాలు నవ గ్రహ స్తోత్రాలు
సాయి బాబా అష్టోత్తర శత నామావళిహనుమ అష్టోత్తర శత నామావళినిత్య పారాయణ శ్లోకాలునవ గ్రహ స్తోత్రమ్బృహస్పతి కవచమ్ (గురు కవచమ్)
షిరిడి సాయి బాబా ప్రాతఃకాల ఆరతి – కాకడ ఆరతిహనుమాన్ చాలీసానిత్య సంధ్యా వందనమ్ఆదిత్య హృదయమ్శుక్ర కవచమ్
షిరిడి సాయి బాబా మధ్యాహ్నకాల ఆరతి – మధ్యాహ్న ఆరతిఆంజనేయ దండకంమంత్రం పుష్పంసూర్య కవచమ్శని వజ్రపంజర కవచమ్
షిరిడి సాయి బాబా సాయంకాల ఆరతి – ధూప్ ఆరతిరామాయణ జయ మంత్రమ్నారాయణ సూక్తమ్చంద్ర కవచమ్రాహు కవచమ్
షిరిడి సాయి బాబా రాత్రికాల ఆరతి – షేజ్ ఆరతిశాంతి మంత్రమ్అంగారక కవచమ్ (కుజ కవచమ్)కేతు కవచమ్
బుధ కవచమ్

Root Map